מספר טלפון


6430550 - 02 ברנט אורית ואברהם
6430551 - 02 עוזרי יהודית
6430552 - 02 דרילמן יהודה צבי וחנה
6430555 - 02 חקק יחזקאל ושמחה
6430557 - 02 בן ישי שייביץ רחל
6430558 - 02 גור אבנר
6430559 - 02 ברשאו לאון