מספר טלפון


6430630 - 02 בן אלול יצחק
6430631 - 02 פרידמן מלוין וברברה
6430632 - 02 אלכסנדרוני לבנה
6430633 - 02 ארונזון נחום ואלאו
6430634 - 02 קולברנר לזלי וביל
6430635 - 02 מזרחי אילנה
6430636 - 02 בן משה שלמה ושוש
6430637 - 02 אבוחצירה דוד
6430638 - 02 קלינשפיז מילכה ויעקב