מספר טלפון


6430640 - 02 מזרחי יוסי ואילנה
6430641 - 02 אבגי מרים
6430642 - 02 חמו יצחק
6430643 - 02 אסרסקי יפה ויוסף
6430644 - 02 כהן אסתר
6430645 - 02 בן דהן שרה ודוד
6430646 - 02 בן לולו מאיר
6430647 - 02 קולקר ד"ר יעקב
6430649 - 02 אמסלם יעקב ואסתר