מספר טלפון


6430802 - 02 אורה מושב עובדים
6430802 - 02 מרפאות שירותי בריאות כללית בישובים
6430804 - 02 סילבר דוד ואבלין
6430805 - 02 נורי תקווה ואברהם
6430806 - 02 שושנה טביב
6430807 - 02 פנימיה פנימיה (פקס) סמינר ירושלים
6430808 - 02 לוי ציון ומרים