מספר טלפון


6430840 - 02 רוטברט אברהם ואורלי
6430841 - 02 אליצור רחל ומיכאל
6430842 - 02 מלמד משה ושרה
6430843 - 02 רובינשטיין צבי
6430844 - 02 חברתי לקשיש קריית יובל מוקד
6430845 - 02 בר רוזה
6430846 - 02 פקס) מלמד) משה ושרה
6430847 - 02 גבור עקיבא
6430848 - 02 רג'ואן שמחה
6430849 - 02 לדרמן אברהם ומטילדה