מספר טלפון


6430891 - 02 קורש רחל
6430893 - 02 אהרון צביה
6430894 - 02 סלומון הרמן
6430895 - 02 בן ישראל אבנר ומרים
6430897 - 02 שניידמן חנה
6430898 - 02 בכר יפה ונפתלי
6430899 - 02 שלום אילוז