מספר טלפון


6430920 - 02 גוגנהיים מרים וגרשון
6430921 - 02 קיגלר ישעיהו וחנה
6430922 - 02 אמסלם אבי
6430923 - 02 אגודת "תושיה"
6430925 - 02 לביאים גאולה
6430926 - 02 בית וגן
6430927 - 02 בית וגן קאסוטו) אבואב)
6430928 - 02 הראל גרדין