מספר טלפון


6430961 - 02 בירנבאום פנחס
6430962 - 02 טורגמן גלוריה
6430963 - 02 ברנה שוש ואדם
6430964 - 02 פרומר אילנה
6430965 - 02 אסייג אלי
6430966 - 02 לוינץ יהושע ושלומית
6430967 - 02 גריסרו ירון
6430968 - 02 אהרן צלחה ויעקב
6430969 - 02 וזאנה סימה