מספר טלפון


6431001 - 02 לוי לידיה
6431002 - 02 אטיאס מרים
6431003 - 02 מהודר מנחם
6431004 - 02 מורגנשטרן פישל
6431005 - 02 אלגזי שרון
6431006 - 02 זכריה מלכה ויעקב
6431008 - 02 כהן אהרן ומרסדס