מספר טלפון


6431010 - 02 יוסי גיא
6431011 - 02 קליינרמן דוד ורחל
6431012 - 02 כהן גד
6431013 - 02 בן עמי גרשון
6431014 - 02 סויסה חסיבה
6431015 - 02 גילה ושמעון אלקוקן
6431016 - 02 דוד יצחק
6431017 - 02 יהודה לוינגר
6431019 - 02 קלר אהרן ונעמי