מספר טלפון


6431020 - 02 אריה אליהו
6431022 - 02 סויסה זוהרה
6431023 - 02 פיעפש שמואל ואסתר
6431024 - 02 רפאלוביץ סימה
6431025 - 02 פאפיאשווילי ישראל
6431026 - 02 בורקס ברכה
6431027 - 02 אדלר הרב רפאל ומלכה
6431029 - 02 אינדק אילן