מספר טלפון


6431040 - 02 תעוז ראומה
6431042 - 02 גינזבורג שמעון
6431043 - 02 וקסמן טוביה
6431044 - 02 מרקוביץ אלישע
6431045 - 02 מימוני דובי וצילה
6431047 - 02 מרדכי ורבקה אבנר
6431047 - 02 אופיר ותמר מטלון
6431048 - 02 בלום מרדכי
6431049 - 02 ערוסי רינה ויוסי