מספר טלפון


6431210 - 02 בירי אברהם
6431211 - 02 בנדיקט שמואל ומרים
6431212 - 02 סלומון חוה
6431213 - 02 דנה חגית
6431215 - 02 קנטר מרגריטה
6431216 - 02 קרית יובל
6431217 - 02 זילברשטיין יצחק אליעזר
6431218 - 02 לוי הרצל
6431219 - 02 כליפא מאיר