מספר טלפון


6431230 - 02 גיאת עזריאל וחנה
6431231 - 02 מילמן אולגה
6431232 - 02 אלקין אלכסנדר
6431235 - 02 לוזה קלרה
6431236 - 02 לנידו שמואל
6431237 - 02 שושני יהודית ואמנון
6431238 - 02 בוינגין חיה
6431239 - 02 צאצאשוילי אליהו ותמר