מספר טלפון


6431280 - 02 בירנבאום פרנסיס ואברהם
6431281 - 02 רוזיליו נאוה
6431282 - 02 רזניקוב יוסף
6431284 - 02 רזניקוב יוסף
6431286 - 02 טויטו מרדכי
6431287 - 02 חיימוף רבקה
6431288 - 02 גדעוני אברהם
6431289 - 02 גרינברג ציפורה