מספר טלפון


6431320 - 02 איצר אשר ואהובה
6431321 - 02 כהן פנינה
6431322 - 02 מיוחס יוסף ומרים
6431323 - 02 שלום אברהם
6431324 - 02 טנא ענת
6431325 - 02 עזרא קהתי
6431326 - 02 זיסמן זיסו ופסיה
6431328 - 02 חן זהבה ויוסף
6431329 - 02 כהן רינה