מספר טלפון


6431330 - 02 מימד אלקטרוניקה
6431331 - 02 איצטדיון מלחה היכל הספורט ע"ש גולדברג
6431331 - 02 היכל הספורט ע"ש גולדברג
6431331 - 02 היכל הספורט
6431332 - 02 מרציאנו יוסף
6431333 - 02 מלכה ציון
6431334 - 02 אוריאלי שרה
6431335 - 02 קייפור אסתר ואביבה
6431336 - 02 בוקסר ליליאן
6431337 - 02 פרקש משה ובלנקה