מספר טלפון


6431340 - 02 בן שמואל יהודה
6431341 - 02 איזקוביץ הרי ואווה
6431342 - 02 טטרקו עדי
6431343 - 02 סונגו רחל
6431344 - 02 פרץ יהודה
6431345 - 02 עזריה שלום
6431346 - 02 בן יחזקאל יצחק ומתילדה
6431348 - 02 דרוקר לאה
6431349 - 02 ספז רולן