מספר טלפון


6431390 - 02 מאיר שרית
6431391 - 02 בן שמחון ג'ורג' ואביבה
6431392 - 02 גרינולד יצחק
6431393 - 02 אלטר עדנה
6431394 - 02 מילר חיים ושרה לאה
6431395 - 02 חדד בנימין
6431396 - 02 חמו שמעון ודורית
6431397 - 02 סרזין לואיס
6431399 - 02 בן חיים אליאור