מספר טלפון


6431410 - 02 קליין מרק ורחל
6431411 - 02 אסרף דליה
6431412 - 02 ליינער שלמה ורבקה
6431413 - 02 פינלט יהודית וד"ר משה
6431414 - 02 אסולין סולטנה
6431416 - 02 זיטומורסקי נטלי
6431417 - 02 כץ ניקולאי וסופיה
6431418 - 02 אלבז בני
6431419 - 02 שפן פרח