מספר טלפון


6431430 - 02 כהן אברהם
6431431 - 02 סבאן יפה
6431432 - 02 דויטש טלי
6431434 - 02 כהן חנניה
6431436 - 02 אברמסון נעמי מעני
6431437 - 02 דנוך משה ושושנה
6431438 - 02 פלייב אנדרי ואנה
6431439 - 02 בן ישי רוזט וחיים