מספר טלפון


6431471 - 02 רובינשטיין יעקב דוד וחנה
6431472 - 02 כהן עירית
6431473 - 02 גור רחל וברוך
6431474 - 02 בן שמעון לימור
6431475 - 02 דרעי חיים ומלכה
6431476 - 02 כהן שרה ויצחק
6431477 - 02 קלמס דליה ויואל
6431478 - 02 רוטברג פרידה