מספר טלפון


6431490 - 02 פז אריה ויהודית
6431491 - 02 לב טוב שמחה
6431492 - 02 הורוביץ ג'ורג'
6431493 - 02 עדקי פהימה
6431494 - 02 בוחבוט ימנה
6431495 - 02 עזרן משה
6431497 - 02 בירנבאום משה ורבקה
6431498 - 02 מזרחי יעקב ויפה
6431499 - 02 מושקוביץ ד"ר איבי ואליעזר