מספר טלפון


6431520 - 02 דזנשוילי נזי
6431522 - 02 קנטור אנבל
6431523 - 02 חקקיאן ציון
6431524 - 02 אלה אפרים וחיה
6431525 - 02 עדיקה נדיה ואמנון
6431527 - 02 נוישטט צבי
6431528 - 02 צבר עדנה
6431529 - 02 עטיה יעל ומשה