מספר טלפון


6431530 - 02 רופא יצחק ושושנה
6431531 - 02 אילוז יעקב וסימי
6431532 - 02 דפני צפורה
6431533 - 02 מרכז שכונתי להכשרה ופתוח
6431534 - 02 כהן משה ורחל
6431535 - 02 מינקאס חיה
6431536 - 02 בכורי ציונה
6431538 - 02 שילו שלמה