מספר טלפון


6431550 - 02 בנקובסקה סטניסלבה
6431552 - 02 רודיך מילו מהנדס וריפקוצה
6431554 - 02 קרל פרד
6431556 - 02 מליק משה בן ציון ויהודית
6431557 - 02 מרים וסמי ברששת
6431558 - 02 בראנד דר אברהם וחיה
6431559 - 02 מלמד שפרה