מספר טלפון


6431560 - 02 סמק אסתר
6431561 - 02 חביב אבי ואביבה
6431562 - 02 קרופניק יואל ומירה
6431563 - 02 חנופה פלורי
6431564 - 02 יוהן יונה וברטה
6431565 - 02 רביב אסף
6431566 - 02 דדש שלמה
6431567 - 02 שטיבל יצחק ורבקה
6431568 - 02 רמתי דורון ואילנה