מספר טלפון


6431580 - 02 חרפוף כנרת מוטי
6431581 - 02 ריצ'רד דקלבאום
6431582 - 02 מורגן שמואל
6431584 - 02 מתתיהו חיים
6431585 - 02 בן עמי עמרם
6431586 - 02 מזרחי שרה
6431587 - 02 גבאי מרגלית
6431588 - 02 חרוש רבקה
6431589 - 02 סגן כהן הרולד