מספר טלפון


6431590 - 02 בן אשר גבריאל ומלכה
6431591 - 02 נחמה רמי ויהודית
6431592 - 02 עמוס ורבקה פנט
6431593 - 02 מזרחי שלום
6431594 - 02 יוכבד דוניו
6431596 - 02 פלנר דודו
6431597 - 02 שמיר אהוד עוד
6431599 - 02 האס זהבה ודר מיכאל דסקל