מספר טלפון


6431601 - 02 שבת יחזקאל
6431602 - 02 אטיאס (עליזה (עזו
6431603 - 02 טאוסיג סימה
6431604 - 02 פרידמן אלה
6431605 - 02 שקלני מרדכי
6431607 - 02 תלמוד תורה בית וגן
6431608 - 02 איבגי מאיר ומרי