מספר טלפון


6431620 - 02 יצחקי יוסף ונורית
6431621 - 02 אהרונסון איתי
6431622 - 02 סויסה חנניה ופיבי
6431623 - 02 פילי מוניר
6431625 - 02 כאשרי יפה
6431626 - 02 שרה בן וליד
6431627 - 02 אברהם שרה
6431629 - 02 אביטן מיכאל גגות אביטן אביטן מיכאל בונה גגות רעפים
6431629 - 02 גגות אביטן אביטן מיכאל בונה גגות רעפים