מספר טלפון


6431630 - 02 ורמן יוכבד
6431631 - 02 נוגריאן אליהו ופנינה
6431632 - 02 פלדמן אהרון ולאה
6431633 - 02 טאו ד"ר שמואל ומרים
6431634 - 02 גבריאל זקי
6431635 - 02 מרבינצקי ורה
6431636 - 02 יואלי מרי ואורי
6431637 - 02 אסייג שלום
6431638 - 02 איסר יורם
6431639 - 02 אלגריסי רפאל ומרסל