מספר טלפון


6431660 - 02 כהן משה וסימה
6431661 - 02 אהרון הרצברג
6431662 - 02 קולידצקי אברהם ורשה
6431664 - 02 לרר ישראלה ושמעון
6431665 - 02 טוויל חיים רפאל
6431667 - 02 דוד סגל
6431668 - 02 אטיאס אפרים
6431669 - 02 סגיר אביטל ועובד