מספר טלפון


6431670 - 02 גולדשמידט שלום וחוה
6431671 - 02 גרוס אסתר ומיכאל
6431672 - 02 אידליץ גורג
6431675 - 02 עמר דוד
6431676 - 02 פזואלו יעקב ולאה
6431677 - 02 רובוח אלישי
6431678 - 02 סלינס אסתר
6431679 - 02 רובר יורי וסבטלנה