מספר טלפון


6431710 - 02 שטיינברג רות ויצחק
6431711 - 02 נוימן גיא
6431713 - 02 (פקס) שנקולבסקי י זאב ומלכה
6431714 - 02 זגורי נסים וג'ורג'ט
6431715 - 02 בולג יעקב
6431716 - 02 אמן נכסים בלוקה טלי
6431716 - 02 בלוקה טלי אמן נכסים בלוקה טלי
6431717 - 02 מיכאל ונחמה בסן
6431718 - 02 כהן רפאל
6431719 - 02 חמאוי אברהם ומרים