מספר טלפון


6431720 - 02 ברין אילנה וערן
6431722 - 02 קאין אלקה
6431723 - 02 הלמן מרדכי ומלכה
6431724 - 02 צומת פונדק ההרים בכניסה לנוה
6431725 - 02 סדקרו ד"ר הרמן ורוזי
6431726 - 02 חביליו רון
6431727 - 02 צרפתי מרים