מספר טלפון


6431840 - 02 פונדק פונדו פאשה מסעדה
6431840 - 02 עזרי יורם
6431841 - 02 שניידר אירינה
6431842 - 02 אפרגן אריה ודרורית
6431843 - 02 גרובר אליעזר
6431844 - 02 ביניא גוליה
6431846 - 02 איסן עמרם
6431848 - 02 בן עמי אהרן