מספר טלפון


6431850 - 02 אוחיון ניסים
6431851 - 02 טריאן מרגיט והדי
6431853 - 02 אביסרור חיים
6431854 - 02 ביילין אירינה
6431856 - 02 מגר אלברט
6431857 - 02 צמקה ביטאו
6431858 - 02 אלמליח חנה
6431859 - 02 הרפואי שערי צדק המרכז