מספר טלפון


6431903 - 02 לי טל רם ונאוה
6431904 - 02 דלי ואלי ניסן
6431905 - 02 צ'רקז אילנה וולנטין
6431907 - 02 קוריאל יוסף ומלכה
6431908 - 02 בן ישעיה יקוט