מספר טלפון


6431930 - 02 הנדלסמן יחיאל ומירה
6431935 - 02 סבג יוסף
6431936 - 02 בומגרטן תמרה ואברהם
6431937 - 02 מנזר יוחנן במדבר
6431938 - 02 אורה אבדר
6431939 - 02 הרטום תמר