מספר טלפון


6431950 - 02 קליין לאה וראובן
6431951 - 02 ניניו אליהו וזהבה
6431952 - 02 רייס ארנסט ומרתה
6431953 - 02 סלאם קרין
6431954 - 02 גפני שלמה
6431955 - 02 ירקוני אופיר
6431956 - 02 פודור שרה ויונה
6431957 - 02 כלף שלמה ורג'ין יהודה
6431958 - 02 סבן ישראל ונורית
6431959 - 02 כץ מרק