מספר טלפון


6431970 - 02 בית וגן
6431970 - 02 ליזרוק איסר ובתיה
6431972 - 02 קליינמן יוחנן ולאה
6431973 - 02 כהן מלכה ושבתאי
6431974 - 02 פירשטין יהודה
6431975 - 02 ששון שולמית
6431976 - 02 לוי שולה
6431977 - 02 גאופטמן סופיה
6431978 - 02 ויינטראוב מריאן
6431979 - 02 דסטה טקה