מספר טלפון


6431980 - 02 טרופר יעקב וצפורה
6431981 - 02 תמיר אשר ושולמית
6431982 - 02 תדמור מיכל
6431983 - 02 פקס) דור) אינקה ושאול
6431985 - 02 בג ט קלרה יקטרינה
6431986 - 02 מירסקו יוליה
6431987 - 02 תורג'מן נפתלי וחוה
6431988 - 02 מדינה סופיוברונו
6431989 - 02 טמנו דסטייה