מספר טלפון


6446070 - 02 דורית שולמן
6446072 - 02 בית הכנסת זכות אבות
6446072 - 02 זכות אבות בית הכנסת זכות אבות
6446073 - 02 מזרחי אלי
6446074 - 02 אינושטדל יורי
6446075 - 02 שמואל יצחק וחנה
6446076 - 02 קורנהאוזר אנדראה
6446077 - 02 מצדה אדי
6446078 - 02 גרבניוק אלכסיי
6446079 - 02 רפואה יצחק