מספר טלפון


6446130 - 02 צרבאיק ליליה
6446132 - 02 אלפסי דוד
6446133 - 02 שריג יוסי ומירי
6446134 - 02 בן דוד מרים
6446135 - 02 כהן ענת ואייל
6446136 - 02 זלקין אברהם
6446137 - 02 כהן מיטל
6446139 - 02 ששון אליהו ואהובה