מספר טלפון


6446170 - 02 גזית אייה
6446172 - 02 ברדפיס בן ציון ורחל
6446173 - 02 ויין ויולה
6446174 - 02 יעקובסון קרל
6446176 - 02 ברנר עידית
6446177 - 02 פרידין טטיאנה
6446178 - 02 פוני אורי ועדנה
6446179 - 02 גרינבלט מתת