מספר טלפון


6446201 - 02 פארוניק סימיון
6446202 - 02 בן שאול דקלה ואבינועם
6446203 - 02 בן שאול דקלה ואבינועם
6446204 - 02 שך רעיסה
6446205 - 02 פריחודקו רוזה
6446206 - 02 דורית גבאי
6446207 - 02 בן צבי ציפי
6446208 - 02 עזרא שלום