מספר טלפון


6446650 - 02 מספרת קליין דוד
6446655 - 02 כהן סיגל ושמוליק
6446659 - 02 תורגמן שושנה