מספר טלפון


6446711 - 02 טרכטנברג בלה
6446712 - 02 עזרא וברטה דנגור
6446713 - 02 כהן רונן
6446715 - 02 אבי עשור
6446717 - 02 דורמאשקין יצחק ויהודית