מספר טלפון


6446951 - 02 בית הזקנים קרית מנחם ירושלים
6446951 - 02 בית זקנים בית הזקנים קרית מנחם ירושלים
6446957 - 02 לליזו ברנרד
6446958 - 02 ושות' '1982' בע"מ מר
6446959 - 02 תמיר סירי